Disclaimer

DISCLAIMER

 

 

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat u als gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Gem Oak stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade – direct of indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. Gem Oak biedt ook geen garantie voor het goed functioneren van deze website.

 

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Toepassing van de informatie op de website van Gem Oak is voor eigen risico.

De werking die aan de edelstenen wordt toegeschreven, geven wij als aanvullende informatie. Weest u bewust dat dit nooit een vervanging is van wat de reguliere medische wetenschap vermag.
De beschrijvingen over de werking van de edelstenen is niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten.

Gem Oak betracht de zorgvuldigheid deze informatie correct weer te geven maar neemt geen verantwoording. Aansprakelijk stellen ten aanzien van de werking of uitstraling van de edelstenen is dan ook niet van toepassing.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Gem Oak  worden gewijzigd.

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle op de website afgebeelde gegevens, zijn eigendom van of in licentie bij Gem Oak dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is zonder toetemming van Gem Oak verboden het materiaal van deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

 

HYPERLINKS EN VERWIJZINGEN

Informatie van deze site mag worden overgenomen, mits met bronvermelding. Gem Oak is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en de inhoud van de sites waar op welke wijze dan ook naar wordt verwezen.

 

VIRUSSEN

Gem Oak garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.